Tjenester

Vår hovedvirksomhet er revisjon av årsregnskap, men vi tilbyr også andre attestasjonstjenester og ulike rådgivningstjenester

Våre revisorer har lang og variert erfaring fra revisjon og rådgivning for bedrifter innenfor de fleste bransjer, herunder revisjon av foreninger og stiftelser. Din revisor på oppdraget vil være en erfaren oppdragsansvarlig revisor som vil være din kontaktperson over flere år.

Vi tilbyr følgende tjenester:

 • Ordinær revisjon (lovpålagt revisjon)

 • Revisjon av deler av regnskap

 • Forenklet revisorkontroll

 • Avtalte kontrollhandlinger

 • Borevisjon

 • Uttalelser og bekreftelser etter selskapslovgivningen

 • Teknisk utarbeidelse av årsregnskap og noter

 • Utarbeidelse av skattemelding med vedlegg

 • Utarbeidelse av delårsrapporter

 • Bistand ved etablering av selskap

 • Skatte- og avgiftsrådgivning

 • Økonomisk rådgivning

 • Gjennomgang, evaluering og forslag til effektivisering av intern kontroll

 • Verdsettelse av selskaper

 • Omorganiseringer (fusjoner, fisjoner) og omdannelse av selskap

 • Bistand ved avvikling av selskap