Revisjon og rådgivning

Våre ansatte har lang og variert erfaring fra revisjon, økonomistyring og rådgivning

Bergen Revisjon AS leverer revisjons- og rådgivningstjenester til bedrifter, foreninger og stiftelser, og innenfor et bredt spekter av bransjer. Våre kunder holder primært til i Bergensområdet og kommunene rundt, men vi tilbyr også tjenester til kunder i andre deler av landet. Vi er en liten og fleksibel organisasjon som legger vekt på å være lett tilgjengelig for kundene og gi rask tilbakemelding ved behov for bistand. Vi er opptatt av å holde et høyt faglig nivå og kvalitet i alle våre leveranser, samt tilby god service og forutsigbarhet for våre kunder.

Selskapet er medlem av Den Norske Revisorforening. Dette bidrar til å sikre nødvendig faglig oppdatering av selskapets ansatte og kvalitet på de leverte tjenestene, samt at vi her har tilgang til fagavdeling med ekspertise innenfor regnskap, revisjon, selskapsrett, skatt og avgift.

Personvernerklæring

Vi er medlem i Revisorforeningen

Logo - Revisorfroeningen

Terje Næss

E-post: terje@bergen-revisjon.no
Mobil: 904 15 262

Partner/oppdragsansvarlig revisor

Statsautorisert revisor, statsautorisert regnskapsfører og siviløkonom

 

Siviløkonom og Høyere revisorstudium fra Norges Handelshøyskole. Lang og variert erfaring fra revisjon og rådgivning overfor små og mellomstore foretak innen de fleste bransjer. Tidligere 23 års erfaring fra PwC. Har i perioder vært utleid ved management for hire som økonomisjef og controller.

Helge Sandvik

E-post: helge@bergen-revisjon.no
Mobil: 406 39 070

Partner/oppdragsansvarlig revisor

Statsautorisert revisor, statsautorisert regnskapsfører og siviløkonom

 

Siviløkonom og mastergrad i regnskap og revisjon fra Norges Handelshøyskole. Lang og variert erfaring fra revisjon og rådgivning av selskaper innenfor ulike bransjer, samt erfaring fra revisjon av foreninger og stiftelser. Har i tillegg erfaring som økonomisjef og assisterende økonomisjef fra to større selskaper, samt erfaring fra regnskapskontor.